V240m on a table
Dayan?kl?, Uygun Fiyatl? ve Ta??nabilir

V240m

YAKLA?IK 40 YILDIR

"??letmelerin büyümesine katk? sa?l?yoruz"

Bülent ?zayaz
Bülent ?zayaz
Ba?kan, Verifone EMEA
Neden Verifone

En karma??k ?deme ihtiya?lar?na en uygun, en pratik ??zümler

7.6B+ Y?ll?k i?lem adedi

150+ ülkede var?z

50% Dünyadaki nakitsiz i?lemlerdeki rolümüz

Verifone Hakk?nda
Bizimle ileti?ime ge?in

Size en uygun ?deme alma ??zümü i?in

Bizimle ileti?ime ge?in
?a?r? Merkezi

Size en yak?n bayi ve servisimize ula?mak i?in lütfen ?a?r? merkezimize ba?vurun: 0850 622 97 28

Bizimle ileti?ime ge?in