Verifone V400m portable payment device in hand above an open book with a pair of glasses on the book, a drink cup behind

Poznaj Verifone Engage

Verifone Engage to nowa rodzina wszechstronnych, interaktywnych terminali, umo?liwiaj?cych du?o wi?cej ni? tylko przyjmowanie p?atno?ci.

Gdzie idziesz dalej? Verifone jest tam.

Verifone V as a logo
Verifone
Prosty. Innowacyjny. Wsz?dzie.
Dlaczego Verifone

Zapewniamy efektywne i proste rozwi?zania p?atnicze

10.3M+ transakcji rocznie

150+ państw korzystaj?cych z rozwi?zań Verifone

46+% ?wiatowych transakcji bezgotówkowych

O firmie Verifone
Porozmawiaj z nami

Chc? porozmawia? o nowych rozwi?zaniach Verifone

Skontaktuj si? z nami